I regnskogen

Jag skulle vilja göra ett besök i en tropisk regnskog någon gång. Det Skulle vara så intressant och spännande. Nu tror jag inte att det kommer att hända i min livstid just här men man vet aldrig. Om det skulle komma så långt skulle jag vilja ha en riktigt god guide som visste allt om området. Det skulle vara fantastiskt. Sedan skulle jag vilja ligga ute under bar himmel men det går naturligtvis inte på grund av alla vilda djur. Men kanske i tält om man avskärmar det på något sätt. Hur som helst skulle det vara läckert.